Се вчитува...

MP Female Hello Kitty Shoes 1.5

1f8cd6 freebie001
42020d 00000

702

- 1 swatch


Converted by me. Original mesh is NOT mine. Original mesh can be found here: https://shoestopia.tumblr.com/post/623767716210393088/hlkt-shoes-download-simsdom-download-this

sᴘ ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴜsᴇ ᴛʜɪs:

ᴘʟᴇᴀsᴇ ʀᴇᴍᴏᴠᴇ // ᴍᴘ_ғ_ғʀᴇᴇᴍᴏᴅᴇ_𝟶𝟷^ // ᴡʜᴇɴ ʀᴇɴᴀᴍɪɴɢ, ᴛʜᴇɴ ᴘʟᴀᴄᴇ ʏᴏᴜʀ ғɪʟᴇs ɪɴ ʏᴏᴜʀ ɢᴀᴍᴇ ғᴏʟʟᴏᴡɪɴɢ ᴛʜᴇsᴇ ɪɴsᴛʀᴜᴄᴛɪᴏɴs.

path:
mods/update/x64/dlcpacks/mpclothes/dlc.rpf/
x64/models/cdimages/mpclothes_female.rpf/mp_f_freemode_01_mp_f_clothes_01

https://www.gta5-mods.com/misc/mpclothes-addon-clothing-slots

ᴍʏ ɪᴛᴇᴍs ᴄᴏᴍᴇ ғɪᴠᴇᴍ ʀᴇᴀᴅʏ sᴏ ʏᴏᴜ sʜᴏᴜʟᴅɴ'ᴛ ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ᴅᴏ ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴅʀᴀɢ ᴀɴᴅ ᴅʀᴏᴘ ᴜɴʟᴇss ʏᴏᴜʀ sʟᴏᴛs ᴀʀᴇ ᴏᴄᴄᴜᴘɪᴇᴅ. ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴜsᴇ ᴛʜɪs ɪғ sᴏ:

https://www.youtube.com/watch?v=t_k2WaagtsA

https://forum.cfx.re/t/how-to-stream-clothes-and-props-as-addons-for-mp-freemode-models/3345474/107

˚ʚ♡ɞ˚ Join our Discord ˚ʚ♡ɞ˚
https://discord.gg/mostloved
Show Full Description

Првпат Додадено: Мај 16, 2024
Последно Ажурирање: Мај 17, 2024
Последно Симнување: пред 10 саати

All Versions

 1.5 (current)

682 симнато , 228 KB
Мај 17, 2024

14 Коментари