Се вчитува...

Butia palm 1.0 1.0

6f5264 butia
6f5264 butia 2
6f5264 butia 3
6f5264 butia 4

129

Butia palm 1.0
--------------------------------------------
Replace the trunk of a palm tree
--------------------------------------------
Install: copy x64i to mod file> open x64i> levels> gta5> props> Vegetation> v-fanpalm.rpf replace prop-veg-palmfan-3.ytd file with my prop-veg-palmfan-3.ytd
Show Full Description

Првпат Додадено: Јануари 2, 2022
Последно Ажурирање: Јануари 2, 2022
Последно Симнување: Мај 8, 2024

All Versions

 1.0 (current)

129 симнато , 9,38 MB
Јануари 2, 2022

2 Коментари